Xiphias Gladius

Tooth of a swordfish - Xiphias Gladius

Mounted on a pedestal.

L 98 cm

Condition: good.

Eur 95.